هذه القصه حقیقیه و کما نرویها لکم .

فی زمان القدیم کانا صدیقان الاول منهما من اهل الحویزه و الثانی من اهل بغداد تعارفا علی بعضهم فی شغل التجاره و ینعدون من احسن التجار الموجودین .

کل ما یحتاج منهما بضاعه  او اموال یذهب الی صدیقه و یساعده علی نواقصه.

الحویزاوی یذهب کثیر الی البغدادی و حتی بعض اوقات یبغی عنده شهر او شهرین لحیث درب التجاره فی مسیر البصره .

لذا دعا التاجر الحویزاوی صدیقه البغدادی حتی یاتی الیه زیاره ولو قصیره.

قبل البغدادی الدعوه.

الحویزاوی متزوج مع زوجه جمیله و مومنه ولیس له اولاد و له املاک واتجار کثیره و خدام کثیره.

لذا تشرف البغدادی الی الحویزه و استقبل استقبال جید من قبل الحویزاوی.

جلسا معا فی دار الضیافه و تسائلا عن وضع التجاره والمعیشه و غیرها من امور.

التاجرالبغدادی لیس متزوج و له انتظارات کثیره مثل جمال الزوجه و غناها و فهمها و.... ومکتفی بقطه این ما یذهب یاخذها معه.

صار وقت المساء و اراد التاجر البغدادی ان یزور المدینه ویتجول فیها لذا طلب من صدیقه الذهاب الی السوق حتی یری ماذا یحتاج الی نوع من الاجناس.

ذهبا معا و تجولا فی المدینه والحدائق و....... ثم بعد ذلک اقترب وقت الاذان و رجعا الی البیت.

فی هذه الحین زوجت التاجر الحویزاوی ذهبت الی السوق لشراء ما یحتاج لها من اشربه.

فی حین رجوع الصدیقان رای التاجر البغدادی امراة ذاهبه الی السوق فانسر فی جمالها و حسنها و لطافتها و حبها بنظره واحده و لکن مایدری هی زوجت صدیقه الحویزاوی.

رجعا الی البیت و صلا و صار وقت تناول العشاء ولاکن التاجر البغدادی ما اکل الی قلیل.

سئله صدیقه لماذا هل الاکل لیس لذیذ او لیس له نکهه طیبه و ما السبب.

قال التاجر البغدادی: یا صدیقی اضمهه علیک علی الله ما تنضم انا رایت بنت فی رجوعنا و لابسه کذا و فی مکان کذا و اشتد قلبی بحبها اذا انت صدیقی زوجنی بها والا سوف ارجع الی بلدی .

قال له اکل وانا سوف ازوجک بها کل مایطلبون صداق اعطیهم.

فرح التاجر البغدادی و اکل واکل کثر و صار ینتظر الوقت حتی یراها و تخمد نار قلبه.

کن علی علم بان المراة التی حبها التاجر البغدادی هی زوجت التاجر الحویزاوی.

لذا ذهب التاجر الحویزاوی الی زوجته و قال لها انت علی علم بان انا احب صدیقی کثیر و طلب منی طلبه کبیره لم یطلبها احد وارید ان ترفعی راسی و توافقی علی ما اقول.

قالت زوجته امر تحت امرک.

قال لها من هذه اللحظه انتی مطلقه و بعد ثلاث لیال ازوجک الی صدیقی.

قالت له کیف انا لا اقدر افارقک انت عزیز عندی اکرمتنی و دللتنی و ..

قال لها کافی فطلقها  و قال لها لایسمع احد بهذا السر فاذا سالنی احد اقول نوت الی سفر بعید وذهبت.

لذا جهز حفل الزفاف بصوره خاصه و زفها الی قرفه و دعا صدیقه البغدادی یذهب الی عشیقته.

ذهب البغدادی و دخل الی عروسه فراها حزینه ولیس لها رغبه بل زواج معه.

سلم علیها و جلس امامها و قال لها ما یحزنک ؟

هل تعرفیننی ؟

قالت له نعم اعرفک.

قال کیف؟

قالت له انا زوجت صدیقک فلان ولاکن بقدر ما یحبک نفذ طلبک الذی طلبته منه .

قال لها کافی انت من الان اخت لی وجعل خنجره بینه وبینها و رقد علی الوساده.

صارالصباح و اتی الیه صدیقه و ایقضهما من النوم وحضر لهم الفطور و لکن یری البغدادی حزینا جدا.

علی ای حال قضت الفرصه و قال البغدادی الی الحویزاوی نحن سوف نذهب الی بغداد تعطینا الاجازه.

قال لهما مع السلامه .

جهز التاجر الحویزاوی جهاز کامل للبیت و ارسله معهم علی عشرة جمال و خدم و هو سار معهم علی حصان الی الحدود و ودعهم ورجع.

یقال ان الرزق یاتی البیت اذا کانت المراة صالحه.

التاجر الحویزاوی کان یحب زوجته اکثر من الازم و یفدیها بروحه و کل ما یذهب الی بلد یاخذها معه و مکانتها عنده عظیمه .

فی حین رجوعه تالم باشد الالم وبکی بکاء لم یبکیه احد و صرخ صوتا اهتز منه الحصان .

لهذا ظل التاجر الحویزاوی منزویا لا له طاقه بل تجاره ولا فی العمل و بغی مکتوف الایدی و وحیدا فی داره.

بعد ما کتله الکسل و قلت امواله و شردت خدامه و فرت احبابه من حوله رای نفسه لا یملک الی ثوبه لحیث کل ما عنده من اموال واملاک خرجها الی طبت نفسه ولم یفیده ابدا.

بغی فی الشوارع یفتر و لا یلفیه احد و کل من یدخل الی بیته یطرده .

قال انا لیس لی عیشه بعد فی الحویزه .

فذهب لیلا متجها الی العراق.

ذهب و ذهب حتی وصل الی بغداد.

عشر سنوات مرن علیه بالم وامراض و یاس و هلاک و تدمیر.

لذا لیس له نقود حتی یستبیت فی مکان .

جمع اشیا من المزابل و جعلن وساده و نام علیهن فی الشارع والصباح یستعطی من الناس.

ذهب یوم واتی یوم ثانی والامور تسیر هکذا.

فی یوم من الایام اتی الیه شاب وقال له هل تحب ان تعمل معی فی دکان قماش.

قال له کیف؟

قال الشاب :اعطیک دکان مملی بل قماش انت فقط تبیع و لک اجره عنده کل شهر 100 دینار و تنام فی الدکان و اکلک وشربک علیه.

قال له قبلت.

قبل و ذهب مع الشاب الی المغازه و صار یبیع .

اکمل عامین فی هذا المکان .

و فی هذه الحظه حضر الشاب و معه جنطه من النقود و قال للحویزاوی تعال احاسبک.

قال له ای حساب.

قال الشاب اجرة عملک فی الدکان.

تحاسبا و کان سهمه مبلغ کبیر .

قال الشاب لل تاجر هل تحب ابایعک ادکان وما فیه بهذه النقود؟

قال اذا توافق انا موافق .

ثم قال الشاب لل تاجر الحویزاوی انا اجلب لک القماش بقیمه رخیصه و کل ما لدیک نقص قول لی انا سوف ادبر کل ما تحتاج الیه.

تشکر التاجر الحویزاوی من الشاب و دعا له بل توفیق.

مرت السنین حتی اصبح التاجر الحویزاوی احد اکبر التجار فی بغداد.

ما اطول السالفهة علیکم ذات یوم دعوا التجار فی بغداد الی محاضره وجلسه حتی یقیمون سعر الاجناس فیها و ارسلوا دعوه الی التاجر الحویزاوی.

لبس التاجر الحویزاوی احسن ملابسه و ذهب و دخل الجلسه لحیث اول حضور له فی هذه الجلسات.

بدئوا بل جلسه حتی ختمت .

فی هذه الحظه رای التاجر الحویزاوی قطه دخلت و التفت الی واحد من التجار نظر الیه وهو فی زاویة الدار عرفه بان صدیقه البغدادی.

توسط الخلسه التاجر الحویزاوی و قال یا اخوان انتهت جلست التجاره عندی سئوال منکم من هو یاتی بقصه و شهودها فیها؟

قالوا لا احد .

قال انا اتیکم بقصه وشهودها فیها.

قالوا تفضل نستمع کلنا.

عرف نفسه و بدا بل سالفه بینه وبین صاحبه التاجر البغدادی.

بعد ما هدا له زوجته و هدر املاکه و تدهور صحته و الا ان وصل هنا یستعطی النقود ولا اوفی به صدیقه و لا سئل عنه.

قالوا الجالسین : لک حق ولکن نستمع الی کلام التاجر البغدادی.

تقدم التاجر البغدادی و ابتداء بقصته.

قال یا اخی بعد ان فهمت المراة زوجتک جعلتا اخت لی و بعد رجوعی الی بغداد اشتریت لها شقه و سکنتها فیه و جعلت لها خدمه من نسا ولا رایتها لحد الان الا فی الطریق حتی بغداد.

ولکن انا لا اقدر اساعدک فی بلدک و کنت اسئل علیک کثیر حتی وصولک الی بغداد و ارسلت احد اولادی جلبک الی العمل فی الدکان و یبایعک برخیص و احد اولادی یشتری منک بقیمه عالیه حتی ان وصلتک علی ما کنت فیه الان.

قالوا الجالسین کفی بکم یا اصدقاء و الفخر لک یا تاجر الحویزاوی عندما بذلت بزوجتک الی صدیقک فاذهب و ناتی الیک فی اللیله القاده و نعتذر منک.

اتی الموعد و الا یری کل التجار سایرین الیه و فی موکبه نساء و هوسات و فرح و.......

عند ما دخلوا البیت دخلت معهم عروس جهزها التاجر البغدادی و هی بنته الجمیله التی خطبت ها کل اولاد التجار و ما اعطا ها لهم .

قال له یا صدیقی هذه هدیه لک و ابتداء الفرح و الاستقبال و الحلویات بحساب التاجر البغدادی.

ثم بعد ثلاث لیال اتی التاجر البغدادی و ذهب مع صدیقه الحویزاوی و اعطاه الامانه و هی زوجته القدیمه بشقتها و خدمها و اثاث بیتها.

فرح التاجر الحویزاوی و عاش عمر طویل و تشکر من الله علی اعات زوجته و مکانته و امواله .

بغی 5 سنوات ثم رجع التاجر الحویزاوی بنسائه الاثنین الی الحویزه حتی الممات. وانا رخلیتهم و اجیت.

روی هذه القصه محمد الجابر من احد کبار المشایخ